Czy podłogę można ułożyć na nierównym podłożu?

Tak!
Nasza podłoga drewniana stanowi unikatowy autorki projekt – w sposób automatyczny niweluje nierówności do 5 cm. (np. kretowiny, koleiny, korzenie, i inne nierówności powstałe wskutek normalnej eksploatacji trawnika)

W przypadku większych pochyłości oraz nierówności – oferujemy indywidualną solidną podbudowę terenu!
Szczegóły zawsze są ustalane z naszym technikiem, podczas rekonesansu.

Posted in .